Про журнал

Журнал "Метал та лиття України" видається з 1993 року і на сьогоднішній день є провідним науково-технічним виданням в Україні. Він набув широкого поширення в Україні та за кордоном.

Статті журналу видаються 2 мовами українською та англійською. 
Пріоритет в публікації статей віддається англійській мові.

Статті, які публікуються на сайті розміщуються відповідно до нашої "Політикою відкритого доступу" в повному обсязі відкритому нашим читачам.

Засновник: Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України.
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: КВ №24088-13928ПР від 6.08.2019
Періодичність видання: 4 рази на рік
Директор: член.-кор. НАН України, д.т.н. А. В. Нарівскій
Головний редактор: д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України О.М. Смірнов
Відповідальний секретар: к.т.н., С.В. Семірягін

Скорочення журналу відповідно до ISSN: Met. lit'e Ukr.
ISSN друкованої версії: 2077-1304
ISSN електронної версії: 2706-5529

ПУБЛІКАЦІЯ В ЖУРНАЛІ "МЕТАЛ ТА ЛИТТЯ УКРАЇНИ" ДАЄ ВАМ ЦІЛИЙ РЯД ПЕРЕВАГ

 • Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук;
 • Ми сучасний журнал, який більшу частину аудиторії бере з мережі інтернет і відповідно всі статті публікуються як у друкованій так і електронної версії;
 • Статті журналу знаходяться у вільному доступі і відкриті всієї світової громадськості;
 • На кожну статтю журналу оформляється цифровий ідентифікатор doi, що дозволяє міжнародним наукометричним баз посилатися на ваші статті;
 • У нас публікуються кращі наукові роботи українських вчених в галузі металургії та пов'язаних з нею галузей.
 • Запрошуємо Вас публікувати свої науково-технічні статті та рекламні матеріали та комерційні повідомлення.

РУБРИКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЖУРНАЛУ "МЕТАЛ ТА ЛИТТЯ УКРАЇНИ"

 • Рудотермічних процеси;
 • Виробництво чавуну і сталі;
 • Обробка сталі в ковші;
 • Розливання сталі в злитки;
 • Процеси безперервного розливання сталі;
 • Теплофізичні і фізико-хімічні процеси затвердіння металів і сплавів;
 • Технології виробництва і процеси лиття металів і сплавів;
 • Спецелектрометалургія;
 • Магніто-гідродинамічні процеси управління процесами розливання і затвердіння металів і сплавів;
 • Процеси, технології і матеріали ливарного виробництва;
 • Спеціальні методи лиття;
 • Обробка металів тиском;
 • Експлуатація та проектування машин металургійного і ливарного виробництва;
 • Вогнетривкі матеріали і вироби, що використовуються в металургії;
 • Ресурсо- та енергозбереження на підприємствах металургійної галузі і в ливарних цехах.