Розвиток технології виробництва теплоізоляційних матеріалів для використання в металургії та машинобудуванні

Автор(и)

  • В.В. Мазур Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (Дніпро, Україна)

DOI:

https://doi.org/10.15407/steelcast2023.04.07

Ключові слова:

теплозбереження, теплоізоляція, металургія, машинобудування, теплоізоляційні і мулітокремнеземисті матеріали

Анотація

Розглянуто задачі металургійних, машинобудівних, ливарних підприємств України щодо теплозбереження в зазначених галузях промисловості у воєнний і повоєнний періоди та на перспективу. Показано, що можливості розвитку тепло- та енергозбереження в металургії і машинобудуванні за рахунок поширення використання ефективних теплоізоляційних матеріалів із мулітокремнеземистого волокна повною мірою на практиці не реалізовані. Перспективною сферою застосування теплоізоляційних виробів є будівництво, реконструкція та модернізація діючих металургійних агрегатів у доменному, сталеплавильному, прокатному перетинах. Розроблено і реалізовано на практиці технологію виробництва сучасних теплоізоляційних матеріалів із мулітокремнеземистого волокна, які є працездатними при температурах до 1600 °C, іноді навіть вище. Показано можливості змінювати температуру експлуатації виробів із мулітокремнеземистих матеріалів (вати, повсті, плит, фетру, картону тощо) шляхом варіювання вмістом сполук алюмінію, хрому, цирконію у шихті для виплавлення мулітокремнеземистого матеріалу. Запропоновано конкретні технічні рішення щодо економії енергії, які дозволяють за рахунок використання теплоізоляції із мулітокремнеземистого волокна забезпечити зменшення витрат на обігрів печей на ~ (40…45) %. Викладено досвід заводу ТОВ «СИНТИЗ» щодо реалізованих заходів у напрямі модернізації руднотермічної печі СКБ 6098. В результаті удосконалення системи управління піччю витрати електроенергії зменшилися на ~ (5…15) %. Напрям подальшої модернізації виготовлення мулітокремнеземистого волокна полягає в обєднанні окремих локальних систем управління технологічним процесом в єдину замкнуту автоматизовану систему управління виробництвом цієї продукції. Актуальними є також науково-дослідні роботи у напрямі удосконалення технології виробництва теплоізоляційних матеріалів і виробів з них на основі використання природної сировини.

Посилання

Mazur, V.L., Ryabov, A.I., Mazur, V.V. (2009). Energy economy, thermal insulation, “soft” refractories. Metal and Casting of Ukraine, 6, 27-34 [in Russian].

Mazur, V.L., Ryabov, A.I., Mazur, V.V. (2007). Problems of heat saving and thermal insulation in metallurgy and ways of their solution. Metallurgical and Mining Industry, 1, 68-71 [in Russian].

Mazur, V.L., Ryabov, A.I., Mazur, V.V. (2008). “Soft” refractories are an effective way of heat and energy saving in metallurgy. Metallurgical and Mining Industry, 2, 82-86 [in Russian].

OJSC “Ukrainian Research Institute of Refractories named after A.S. Berezhnyi” — 75 years (2002). Kharkiv: Prapor, 272 p. [in Ukrainian].

Mazur, V.L., Ryabov, A.I., Mazur, V.V. (2005). Development of production of effective refractory materials. Metallurgical and Mining Industry, 6, 65-67 [in Russian].

Mazur, V.L., Ryabov, A.I., Mazur, V.V. (2005). Solution of the problem of heat saving and thermal insulation in metallurgy. New refractories, 4, 51-56 [in Russian].

Mazur, V.L., Ryabov, A.I., Mazur, V.V. (2008). Heat and energy saving in metallurgy: problems, solutions, prospects. Ecology and Industry, 2, 51-55 [in Russian].

Mazur, V.L., Ryabov, A.I., Mazur, V.V. (2005). A new stage of development of refractory fibre production. Chemical industry of Ukraine, 5(70), 66-67 [in Russian].

Dubovkina, M.Yu. (2004). The improvement of hot metal quality increase methods during transfer to the steelmaking unit. Extended abstract of candidate's thesis on a speciality 05.16.02 — Ferrous metallurgy. Priazovsky State Technical University. Mariupol, 21 p. [in Russian].

Prikhodko, E.V., Mazur, V.L., Khamkhotko, A.F., Mazur, V.V. (2006). Prediction of viscosity of rock melts. Metal and Casting of Ukraine, 1, 94-98 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-08